Monash Logo

CHENG NanoBionics Group

_________________________________________________________________________________________________________________________

Current Members

DECRA Fellow
 • Dr Qianqian Shi

Research Fellow
 • Dr Shu Gong
 • Dr Lim Wei Yap
 • Dr Fenge Lin
 • Dr David Anaya

PhD Students
 • Yan Lu
 • Yifeng Huang
 • Jialiang Yin
 • Xiaorui Cao

Visiting
 • Prof Zhirui Guo
 • Prof Xiaohui Dai
 • Prof Haiyun Jiang
 • Dr Zhijia Zhang
 • Dr Wei Xiong
 • Dr Pengzhen Guo
 • Zidan Shi
 • Mingjie Yang

Alumni
Postgraduates
 • A/Prof Yi Chen
 • Dr Yue Tang
 • Dr Kae Jye Si
 • Dr Romiza Mazid
 • Dr Wenjuan Yang
 • Dr Ramya Chandrasekaren
 • Dr Naveen Jason
 • Dr Yan Wang
 • Dr Dashen Dong
 • Dr My Duyen Ho
 • Dr Yunmeng Zhao
 • Dr Yunzhi Ling
 • Dr Yiyi Liu
 • Dr Tiance An
 • Dr Runfang Fu
 • Dr Quanxia Lyu
 • Dr Ren Wang
 • Dr Kaixuan Wang
 • Dr Zijun Yong
 • Upulie Divisekera
 • Khee Chaw Ng
 • Siyuan Liu


Post Doctorate
 • Prof Bowen Zhu
 • Dr Yuxin Zhang
 
Undergraduates
 • Charlotte Wong
 • Jiarao Li
 • Al Lawati Mahmood
 • Xing Zhang
 • Cannie Yeo
 • Cullen Liam
 • Lim Wei Yap
 • Lu Lu
 • Jen Wey Wong
 • Yusman Mahmood
 • Abdullah Alharthy

 • Mohd Hariz Abidin
 • Sheau Tian Pang
 • Zhen Wei Wong
 • Zaba Alia Illana
 • Yanxi Lau
 • Fanshuo Yan
 • Foo Jeremy Kee Keong
 • Cooper Alexandra
 • Ying Zhang
 • Jiarong Li
 • Kean Alk Tan
 •  

  Information or pictures from this website may not be used or reproduced without consent and proper citation.