People

Chief Investigator
Professor Chris McNeill
Curriculum Vitae

 

 

 

 

 

Post-docs
Xuechen Jiao
Wenchao Huang
Chao Wang

Research Assistants
Adam Welford

PhD Students
Urvashi Bothra (IITB-Monash, co-supervised with Dr. Dinesh Kabra)
Paul Chantler
Shuai Ruan
Wen Liang Tan
Linjing Tang
Yahui Tang

Visitors

Undergraduate Students / Student Interns

Alumni
2019
Dr. Kira Rundel (PhD)
Dr. Naresh Chandrasekaran (PhD, IITB-Monash, co-supervised with Dr. Dinesh Kabra)
Yu Gu (UG)
Qingrui Kong (UG)

2018
Dr. Amit Tewari (PhD, IITB-Monash, co-supervised with Dr. Dipti Gupta)
Yiping Cao (UG)
Tengjisi (UG)
Xinyu Wang (UG)

2017
Dr. David Mayevsky (PhD)
Dr. Kedar Deshmukh (PhD)
Dr. Masrur Nahid (PhD)

2016
Dr. Eliot Gann (PD)
Dr. Wenchao Huang (PhD)
Qingying Gu (UG)
Jessica Alves (UG)

2015
Dr. Carlo Tarantini (PhD, U. Cambridge, co-supervised by Prof. Henning Sirringhaus)
Brian Chen (UG)
Josh Dishon (UG)
Chun Kiu Ng (UG)
Haoran Qi (UG)

2014
Dr. Xiaoxi He (PhD, U. Cambridge)
Georgia Hardwick (Intern, Warwick University, UK)
Tinglong Fu (UG)
Chris Smith (UG)
Chutian Wang (UG)

2013
Tony Liu (UG)

2012
Ji Hu (UG)
Yaqi Tang (UG)
Dr. Torben Schuettfort (PhD, U. Cambridge)
Dr. Zhe Li (PhD, U. Cambridge)
Dr. Thomas Brenner (PhD, U. Cambridge)